musiktermer

Musiktermer m.m.: K – Ka. K. kabuki · kadens · kadrilj. kakofoni (från grek.) – missljud, meningslöst oljud. kalkant – orgeltrampare. kammarmusik · kammaropera · kammarorkester. kammarsonat – se sonat. kammarton – se normalton. kancell – smalt fack i orgelns luftlåda, ett för varje tangent eller för varje stämma · kanon. Listan innehåller utförandebeteckningar et cetera. För en mer uttömmande genomgång av modern notskrift, se notskrift. För en sammanställning över äldre och på annat sätt alternativa sätt att nedteckna musik, se musiknotation. För en grafisk sammanställning över de symboler och tecken som används i modern notskrift se  ‎Lista över musiktermer · ‎A · ‎B · ‎C. Här följer några musiktermer som kan vara bra att känna till Lidköping-Kållands Musikkår. Accelerando; A tempo; Adagio; Al fine; Al segno; Andante; Allegro; Allegretto; B-förtecken (b); Crescendo (); Fermat; Fine; Forte (f); Fortissimo (ff); Forte fortissimo (fff). Intervall — distans mellan toner. Effekten måste läggas på efter t ex en inspelning. Kvintcirkel "Tonartsschema" Schema som visar dur- och molltonarters inbördes relationer. Basvarianten av trombon som betyder stor trumpet och är en utveckling av bastrumpeten. Läs mer om effekter true crimes   Deesser "Ljudtekniskt verktyg" Reducerar s-ljud under- eller efter berget mff av sång.

Musiktermer Video

Gitarr: Ackordet Fiss-moll (F#m) musiktermer

Musiktermer - stderna

Vid stämning är alltid oktaven exakt enligt matematiken medan övriga toner ofta avviker lite grand, s k tempererad ton. Musikpsykologi undersöker ävdn hur musik uppfattas, inlärs mm. Kvintcirkel "Tonartsschema" Schema som visar dur- och molltonarters inbördes relationer. Läs mer om alphornet här   Al segno "Till tecknet" Anges i samband med en repristecken. K   Karaktärsstycke "Musikstycke" Ett karaktärsstycke är ett kort musikstycke oftast skrivet för piano med en specifik karaktär och enhetlig stämning. Läs mer om blockflöjten här   Bockhorn "Instrument" Bockhornet är ett primitivt blåsinstrument som användes som kommunikationsmedel och lockropsinstrument på fäbodarna förr i tiden.

0 Replies to “Musiktermer”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *