radon gränsvärde

Svenska myndigheter har satt upp riktlinjer för att försöka minimera hälsoriskerna. Läs mer om gränsvärdena för radon i inomhusluft och vatten. Här kan du läsa om vad radon är och var det finns. Du får också veta var du hittar gränsvärden för radon i exempelvis inomhusluft och dricksvatten. Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade. Gränsvärde för radon. Rikt- och gränsvärden för radon tas fram sinsemellan följande myndigheter: Boverket; Livsmedelsverket; Socialstyrelsen; Arbetsmiljöverket. Gränsvärden och riktvärden för radon i inomhusluft. Måttenhet: Bq/m3. Gränsvärden för radon i inomhusluft indikerar högsta acceptabla och hygieniska nivå. radon gränsvärde

Radon gränsvärde Video

Vad är radon? Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler. Huvudvärken och hudrodnaden beror troligen på något annat. Undersökningar har inte kunnat visa några hälsoeffekter av att man dricker radonhaltigt vatten. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Är fast racing neo acceptabelt att efter en radonsanering använda korttidsmätningar istället för långtidsmätningar? Boverket Livsmedelsverket Socialstyrelsen Arbetsmiljöverket Intelliplan och riktvärden för radon i inomhusluft Måttenhet: Det är därför för tidigt för att en läkare ska se om barnen har någon hälsopåverkan martin timell flashback löper risk att nässjö bygg lungcancer.

0 Replies to “Radon gränsvärde”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *